Program finansowany
ze środków:
Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Ministerstwa
Sportu i Turystyki
oraz Samorządów Gminnych